Sandaalid -20% kuni -40%. Alates -20% kõikide rõivaste puhul

Kaugleping | Tingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevad ostutingimused (edaspidi – tingimused) on õiguslikult siduvaks dokumendiks ostja (edaspidi – ostja) ja müüja (edaspidi – Le24.ee) vahel, mis sätestavad kauba ostmisel, selle eest tasumisel, kohaletoimetamisel ja tagastamisel kehtivad tingimused ja korra, õigused ja kohustused ning samuti muud e-poes Le24.ee.lv (edaspidi – Le24.ee.lv) kaupade ostu-müügiga seotud reeglid.

1.2. Käesolevate tingimuste kohaselt on ostjaks veebipoes Le24.ee.lv ostjaks registreerunud ja/või tellimuse esitanud isik. Veebipoes Le24.ee.lv võib oste sooritada:

1.2.1. Täisealine teovõimeline füüsiline isik, kelle teovõimet ei ole kohtulahendiga piiratud;
1.2.2. Alaealine füüsiline isik, vanuses 14 (neliteist) kuni 18 (kaheksateist) aastat, kui tal on vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ta on iseseisev;
1.2.3. Juriidiline isik

1.3. Registreerudes või tellimust esitades kinnitab ostja ühemõtteliselt, et tal on õigus ostelda veebipoes Le24.ee.lv.

1.4. Le24.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi mis tahes ajal muuta või täiendada. Tingimuste muudatustest teavitatakse ostjat Le24.ee.lv veebilehel. Muudatused jõustuvad kohe nende teatavakstegemise hetkest, kui need on mõlemale osapoolele kättesaadavad. Sellepärast soovitame ostjal lugeda käesolevaid tingimusi hoolikalt enne iga ostu sooritamist.

1.5. Le24.ee on vabastatud igasugusest vastutusest, kui ostja ei ole, vaatamata talle antud võimalusele, tingimustega osaliselt või täielikult tutvunud.

Loading ...