Sandaalid -20% kuni -40%. Alates -20% kõikide rõivaste puhul

Kaugleping | Tingimused

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE POLIITIKA / PRIVAATSUSPOLIITIKA

10.1. Ostja, kes kasutab veebisaiti Le24.ee, nõustub kehtiva privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

10.2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.2.1. Isikuandmetena käsitletakse teavet, mille Le24.ee saab isikult tema nõusolekul päringu töötlemise eesmärgil.
10.2.2. Püsiklientide isikuandmete kogumine võib toimuda järgmiselt:

10.2.2.1. kontaktandmete (sh ostja nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud suhtlusviis) esitamisel veebisaidil Le24.ee;
10.2.2.2. kliendikontolt veebisaidil Le24.ee või kasutades küpsiseid;
10.2.2.3. ostude sooritamisel veebipoes Le24.ee, kontaktandmete esitamisel või sõnumite saatmisel, nimetades eelistatud ostu sooritamise viisi (nõutavateks isikuandmeteks võivad olla ostja nimi, postiindeks, e-posti aadress, telefoninumber ja muu teave);

10.3. Muul viisil andmete saamine

10.3.1. Le24.ee kogub andmeid ka anonüümselt ehk andmeid, mida ei saa seostada konkreetse isikuga (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht) ning mis ei võimalda isikut otseselt ega kaudselt tuvastada.

10.4. Saadud isikuandmete kasutamine

10.4.1. Saadud isikuandmeid kasutab Le24.ee kauba kohaletoimetamise ja ostjaga sõlmitud lepingus või nõuetes määratletud kohustuste täitmise eesmärgil.
10.4.2. Parema klienditeeninduse huvides võib Le24.ee avaldada üksikute klientide isikuandmeid oma koostööpartneritele, kelle ülesandeks on kaup kohale toimetada. Kolmandatele osapooltele edastatavad andmed võivad olla: ostja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja tarneaadress.

10.4.3. Maksete töötlemist pakub makseplatvorm makecommerce.ee, mistõttu meie ettevõte edastab maksete täitmiseks vajalikud isikuandmed selle platvormi omanikule Maksekeskus AS-ile.

10.5. Saadud ostja isikuandmete muutmine

10.5.1. Kliendi tuvastamiseks ja suhtlemiseks saadud isikuandmeid saab vaadata, muuta ja täiendada Le24.ee veebilehel: Minu konto -> Muuda kontoandmeid. Le24.ee kohustub tagama saadud ostja isikuandmete täpsuse ja õigsuse.

10.6. Ostja isikuandmete kaitse

10.6.1. Le24.ee rakendab oma klientide isikuandmete kaitsmiseks kõiki võimalikke turvameetmeid (administratiivsed, tehnilised ja füüsilised).

10.7. Juurdepääs ostja isikuandmetele

10.7.1. Ostjal on kirjaliku põhjendatud taotluse esitamisel õigus saada järgmist teavet:

10.7.1.1. milliseid ostja kohta käivaid andmeid on saadud, millisest andmeallikast, millal on andmetes sisalduvat teavet muudetud (kui seda võimaldavad õigusaktid);
10.7.1.2. mis eesmärgil isikuandmete töötlemine toimus, ja teavet isikuandmete saajate kohta;
või igal ajal pääseda ligi meie veebisaidil esitatud andmetele.

10.8. Turvalisus

10.8.1. Kõiki kliendi isikuandmeid, mis said teatavaks Le24.ee külastamise ja seal ostude sooritamise käigus, käsitletakse konfidentsiaalsena.
10.8.2. Ostja huvide kaitsmiseks tagab Le24.ee:

10.8.2.1. – isikuandmete õiglase ja nõuetekohase töötlemise;
10.8.2.2. – isikuandmete töötlemise ainult kooskõlas ettenähtud eesmärgiga ja selleks vajalikus mahus;
10.8.2.3. – isikuandmete säilitamise viisil, mis tagab kliendi tuvastamise võimaluse igal ajahetkel, mis ei ületa algselt andmetöötluse eesmärgil määratud ajavahemikku;
10.8.2.4. – isikuandmete täpse töötlemise ja õigeaegse uuendamise, parandamise või kustutamise, kui isikuandmed on puudulikud või ebatäpsed.

10.8.3. Ostjal on põhjendatult õigus nõuda oma isikuandmete täiendamist, parandamist, samuti isikuandmete töötlemise lõpetamist või andmete kustutamist, kui need on aegunud, mittetäielikud, ebaõiged, ebaseaduslikult töödeldud või ei vasta enam algselt märgitud andmetöötluse eesmärgile.

10.9. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

10.9.1. Le24.ee jätab endale õiguse teha privaatsuspoliitika põhitingimustes muudatusi, teavitades sellest kõiki püsikliente.
10.9.2. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimustega, samuti juhul, kui ostja soovib oma andmeid täielikult kustutada, võib ostja pöörduda Le24.ee poole, kirjutades e-posti aadressile [email protected].

10.10. Üldised andmetöötluseeskirjad

10.10.1. Krediitkaardiga maksmisel teostatakse kõik krediitkaardiandmetega seotud tehingud sertifitseeritud teenusepakkujate VISA ja MasterCardi vahendusel. Kaardiandmete töötlemine toimub vastava teenuse veebisaidil, lõplik maksekinnitus sisestatakse panga lehele. Le24.ee-l puudub enne maksekinnituse saamist juurdepääs ostja poolt sisestatud konfidentsiaalsele teabele.
10.10.2. Le24.ee kasutamise käigus kogutakse automaatselt erinevaid tehnilisi andmeid, sh IP-aadress, küpsised, otsinguajalugu ja muud. Ostja saab oma otsingusüsteemi seadistada nii, et küpsiseid ei salvestata.
10.10.3. Ostja nõustub, et Le24.ee võib edastada tellimuse täitmiseks ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele: näiteks kullerteenustele, postiasutustele, sideoperaatoritele.

10.11. Ostja isikuandmete kogumise eesmärgid

10.11.1. Töötlemine tellimuse täitmise ja kliendi sellest teavitamise eesmärgil.
10.11.2. Kasutajaga suhtlemine tagasiside saamise eesmärgil.
10.11.3. Kasutaja isikuandmete täielikkuse ja asjakohasuse kinnitamise eesmärgil.
10.11.4. Kasutajate tooteuudistest, eripakkumistest, hinnainfost, uudistest teavitamise ja muu info edastamise eesmärgil.
10.11.5. Ostjale tõhusa kliendi- ja tehnilise toe pakkumise eesmärgil veebipoe kasutamisega seotud probleemide korral.

Loading ...